Boliviavännernas Insamlingsstiftelse

Boliviavännernas Insamlingsstiftelse

Vi har som ändamål att bedriva insamling av medel för att ekonomiskt stödja fattiga och föräldralösa barn – genom att barnen får möjlighet att bo på barnbyn.


Genom ditt stöd som gåvogivare eller fadder har du möjlighet att hjälpa stiftelsen med deras arbete. Anmäl dig redan nu här!

Boliviavännernas Insamlingsstiftelse är en ideell organisation som är ställd under tillsyn hos Länsstyrelsen. Vi har sedan mitten av 1980-talet verkat för att understödja barnbyn Vida Nueva i Quillacollo, Bolivia. Stiftelsen har inga egna anställda, utan alla vi som engagerar oss gör detta ideellt. Till hjälp med ekonomin anlitar vi en redovisningsbyrå (P-G:s redovisningskonsult AB) i Karlstad, vilket i stort sett är den enda administrativa kostnaden som vi har.

Insamling av medel till driften av barnbyn sker huvudsakligen genom fadderstöd, men också från andra gåvogivare som privatpersoner, Second hand-butiker, kyrkor etc. Varje månad skickar vi ut 5300 USD av det insamlade medlet till driftskostnaderna av barnbyn. Med bankutbetalningen till barnbyn skickas också ett e-postmeddelande till föreståndaren med en specifikation av vart pengarna ska gå. Vi får alltid en bekräftelse på att pengarna kommit fram. Föreståndaren skickar också med jämna mellanrum (cirka en gång per månad) en rapport till oss om läget på barnbyn.

Vi i insamlingsstiftelsen har en policy som innebär att vi minst vart tredje år skickar företrädare från Sverige till Bolivia och barnbyn för att följa upp verksamheten.

Två gånger per år gör vi ett informationsblad som skickas ut till faddrar, gåvogivare och andra intressenter. Nedan publiceras senaste utgåvorna:

Vida Nueva Blad