Vad används mina fadderstödspengar till?

Pengarna används till driften av barnbyn som bland annat inkluderar mat, kläder, utbildning och personal.