När ska jag ge mina fadderstödspengar?

Du kan välja mellan att ge dina fadderstödspengar varje månad eller varje kvartal. Det viktiga är att du skickar dina pengar kontinuerligt och att du är konsekvent med när du ger dem. Detta för att vi ska ha en möjlighet att varje månad skicka ut samma summa till driften av barnbyn.