Kan jag träffa mitt fadderbarn?

Ja, det kan du. Gör du själv en privatresa till Bolivia och vill besöka barnbyn i Quillacollo är det möjligt. Du behöver då först ta kontakt med oss i insamlingsstiftelsen innan avresa. Detta för att vi ska kunna kontakta föreståndaren för barnbyn, så att han vet om att ni planerar att besöka dem.