Hur länge är man fadder?

Du är fadder till barnet så länge barnet bor på barnbyn, vilket brukar vara tills att barnet är i 20-års åldern. Men att vara fadder är inte tidsbundet, utan du stödjer så länge du själv vill och du kan välja att avsluta ditt fadderskap när du vill.

Många ungdomar som flyttat från barnbyn, vill gärna fortsätta att ha kontakt med sina faddrar, men det är något som du som fadder och ditt fadderbarn får ordna själva.

När barnet har flyttat från barnbyn kommer du få möjlighet att fortsätta stödja barnbyn genom att bli fadder till ett nytt barn eller genom att bli barnbyfadder.