Villa Infantil Vida Nueva

Hjälp oss att bygga
en framtid för barn i Bolivia!

//

Sedan mitten av 1980-talet är vi i Boliviavännernas insamlingsstiftelse engagerade i Barnbyn Villa infantil Vida Nueva i Bolivia. Barnbyn är ett hem för barn som inte kan bo hos sina föräldrar.

Vissa av barnen är föräldralösa och vissa har blivit lämnade av sina föräldrar för att de inte kan ta hand om dem. Idag bor det cirka 35 barn på barnbyn i åldrarna 2-19 år. Barnbyns drivs i huvudsak genom fadderverksamhet från Sverige och medel skickas varje månad till driften.

Var med och stöd vår verksamhet och förändra livet för barn i Bolivia.