Studiefonden

Studiefonden

Stefan och Irene Tranemyrs fond för att ungdomar på barnbyn ska få fortsatta att studera efter studenten.  

Studiefonden grundades 1999 och är ett projekt av Iréne och Stefan Tranemyr. Fonden sköts av Boliviavännernas Insamlingsstiftelse. Ansvarig för administration och insamling är däremot Stefan Tranemyr.

Detta läsår kommer 20 ungdomar att studera. Ett läsår pågår från februari till december. Studiekostnaderna har ökat markant och den höga dollarkursen gör att skolkostnader och materialkostnader blir dyrare under året, i värsta fall dubbelt så dyrt som föregående år. Detta innebär att vi kommer att behöva skicka ut mer pengar än vi gjort tidigare. Vill du hjälpa ungdomarna att få en utbildning och ha möjlighet till en säkrare framtid?

Sätt in ditt bidrag på bankgiro: 846-8126
Mottagare: Boliviavännernas Insamlingsstiftelse
Märk med Studiefonden.

1-kronan
1-kronan är en insamling som går ut på att du skickar 1kr/dag. Du som givare kan skicka månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Ett exempel på hur mycket pengar vi kan samla in till studiefonden genom 1-kronan:

1 givare     365 kr/år
10 givare   3650 kr/år
100 givare 36 500 kr/år

Vill du vara en del av 1-kronan, kontakta Stefan Tranemyr.

Varje månad skickar vi ut information om fonden och studier till dig som är intresserade via e-post. Vill du ha denna information? Mejla till: tranemyr@swipnet.se