Studiefonden

Studiefonden

Stefan och Irene Tranemyrs fond för att ungdomar på barnbyn ska kunna fortsatta studera efter studenten.  

Studiefonden grundades 1999 och är ett projekt av Iréne och Stefan Tranemyr. Fonden sköts av Boliviavännernas Insamlingsstiftelse och ansvarig för administration och insamling är Stefan Tranemyr.

Projektet är till för att ungdomar på barnbyn ska ha möjlighet att studera vidare på avanceras nivå efter avslutad grundskola och studiefonden betalar ungdomarnas studier. I Bolivia pågår ett läsår från februari till december och nivån och studietiden varierar beroende på utbildning. 

Läsåret 2020, har varit mycket annorlunda från tidigare år, då nästan all undervisning i Bolivia blev inställd på grund av Covid-19. Alla skolor, från förskola till universitet stängdes då Bolivia gick in i total karantän. Då många ungdomar inte kunde studera under 2020, kommer troligen fler börja att studera 2021. Hur många ungdomar som totalt kommer att studera är ännu inte säkert. 

Vill du hjälpa ungdomarna att få en utbildning och en möjlighet till en säkrare framtid?

Stötta studiefonden genom att sätta in ditt bidrag på:
Bankgiro: 846-8126
Mottagare: Boliviavännernas Insamlingsstiftelse
Märk med Studiefonden.

En del av de ungdomar som bott på barnbyn och som valt att inte börja studera, har valt att flyttat utomlands och jobbar i både Argentina och Brasilien, andra arbetar och bor i Bolivia.