Insamlingsstiftelsen

Boliviavännernas Insamlingsstiftelse är en ideell organisation som är ställd under tillsyn hos Länsstyrelsen. Den har sedan mitten av 1980-talet verkat för att understödja barnbyn Vida Nueva i Quillacollo, Bolivia. Stiftelsen har inga egna anställda, utan alla som engagerar sig gör detta ideellt. Till hjälp med ekonomin anlitas en redovisningsbyrå (P-G:s redovisningskonsult AB) i Karlstad. Detta är i stort sett den enda administrativa kostnaden som insamlingsstiftelsen har.

Stiftelsen har till ändamål att bedriva insamling av medel för att ekonomiskt stödja fattiga och föräldralösa barn genom att de får möjlighet att bo på barnbyn.

Insamling sker huvudsakligen genom fadderstöd, men också från andra gåvogivare som privatpersoner, Second hand-butiker, kyrkor etc. Varje månad skickas 6300 USD av det insamlade medlet till driftskostnaderna av barnbyn. Med bankutbetalningen till barnbyn skickas också ett e-postmeddelande till föreståndaren med en specifikation av vart pengarna ska gå. Insamlingsstiftelsen får alltid en bekräftelse på att pengarna kommit fram. Föreståndaren skickar också med jämna mellanrum (cirka en gång per månad) en rapport om läget på barnbyn.

Insamlingsstiftelsen i Sverige har en policy som innebär att vi minst vart tredje år skickar företrädare från Sverige till Bolivia och barnbyn för att följa upp verksamheten.

Två gånger per år görs ett informationsblad som skickas ut till faddrar, gåvogivare och andra intressenter. Nedan publiceras senaste utgåvorna:

Vida Nueva Blad

VIDA NUEVA 201306

VIDA NUEVA 201312

VIDA NUEVA 201406

VIDA NUEVA 201412

VIDA NUEVA 201506

VIDA NUEVA 201512

VIDA NUEVA 201606

VIDA NUEVA 201612

VIDA NUEVA 201706

VIDA NUEVA 201712

VIDA NUEVA 201807

VIDA NUEVA 201812

VIDA NUEVA 201906

VIDA NUEVA 202006