Information om barnbyn

Hjälp oss att bygga en framtid för barn i Bolivia!

Här på vår hemsida finner du information om barnbyn vi understödjer, information om vilka vi är och om hur du kan bli fadder.

Barnbyn är en institution för barn i Bolivia, som på ett eller annat sätt inte kan bo hemma. Vissa föräldrar har inte råd att ha de hemma och andra barn är föräldralösa.

Boliviavännernas insamlingsstiftelse är sedan mitten på 80-talet engagerade i barnbyn Vida Nueva i Quillacollo, Bolivia. Barnbyn drivs i huvudsak genom fadderverksamhet från Sverige och medel skickas varje månad till driften.

Initiativet till barnbyn togs av missionärerna Birgith och William Lamberth som i början av 80-talet startade ett barnhem i kyrkans lokaler i Quillacollo. I takt med att barnhemmet växte byggde de, med hjälp från Sverige, barnbyn i slutet av 80-talet.

Barnbyn är belägen i Quillacollo som ligger i utkanten av staden Cochabamba. Staden ligger på en bergsplatå 2570 meter över havet och runt omkring reser sig höga berg. Den högsta toppen heter Tunari (5200 möh) och syns från barnbyn.

På barnbyn idag finns cirka 50 barn, allt ifrån 2 till 19 år. Vissa barn har flera syskon på barnbyn och andra är själva. Barnbyn är en plats för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Vissa föräldrar har inte råd att ha sina barn hemma och andra barn är föräldralösa.

Barnbyn ligger på en tomt som är på 17 000 m2. Där finns det 4 stycken barnhus, tre för flickor och 1 för pojkar. I varje bor det ungefär 10-12 stycken barn och i varje hus finns det en tia eller tio (faster/farbror) som fungerar som en mamma eller en pappa i huset och finns där dygnet runt. Det finns också 2 hus för adolecentes (ungdomar) som får klara sig själva utan en tio eller en tia, för att förbereda sig för ett liv utanför barnbyn. Ett hus är för flickor och ett för pojkar. I dessa hus får de laga all mat själva, men hjälp finns självklart att få om de behöver till matlagning och till annat.

På tomten finns det även en byggnad för storköket och administrationen. I köket lagar en anställd kokerska all mat till de fyra barnhusen, vilket innefattar frukost och lunch. Middag lagar barnen själva i storköket med hjälp av tiorna och tion. I administrationsdelen av byggnaden har Jhonny, föreståndaren för barnbyn sitt kontor. Han är den som håller kontakten med Sverige och som ska se till att allt sköts på barnbyn som det ska. Även barnpsykologen och barnbyns ekonom har sina kontor här.

På gården finns stora möjligheter till lek på de två lekplatserna samt på en fotbollsplan. De används mycket flitigt. På tomten finns odlingar av b.la majs, potatis, lök, tomater, gurka, morötter och blomkål. Barnbyn har egen borrad brunn och det finns god tillgång till vatten för odlingarna. På gården finns ett 50-tal hönor som försörjer barnbyn med ägg samt en ko med kalv som tillför mjölk och ost. Varje dag måste de äldre barnen arbeta en timme i grönsakslanden, i köket eller med andra saker som behöver fungera på barnbyn. Varje dag bakas det bröd som sedan säljs utanför barnbyn för att på så vis få in lite extra pengar.

Barnen går i skolan Millivoy som ligger i kvarteret intill. Där finns förskola och grundskola. Målsättningen är att alla barn ska få en bra utbildning för att klara sig i samhället utanför.